Tksoft Oy

[ Riskinhallinta | ATEX | Kemi-Arvi 3.1 | Hinnasto ]

English
suomi


Riskinhallintapalvelut

Kemian prosessiteollisuus

  • Riskianalyysit, seurausanalyysit
  • Lupaprosessit, kemikaaliluvat
  • Ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät, auditointi ja kehitys
  • ATEX, räjähdyssuojausasiakirjat
  • Palontorjunta, ehkäisy ja sammutusratkaisut
  • Vaaratilannevalmius, suunnitelmat ja harjoitusten järjestäminen
Random pictureCopyright 2012 Tksoft Oy. All rights reserved.